45% van de Nederlandse gemeenten is lid van evofenedex. Lees hier waarom.

170 gemeenten vertrouwen op evofenedex


evofenedex bestaat als vereniging uit 15.000 bedrijven die een logistiek of internationaal belang hebben. Maar onze vereniging is ook van toegevoegde waarde voor diverse gemeenten in het hele land.


Advies en kennis op alle logistieke terreinen

Of het nu gaat om binnenstedelijke distributie, het samenvoegen van een wagenpark bij een fusie of het op orde hebben van de nascholing van chauffeurs. Wij hebben de kennis.


Met evofenedex kom je verder

Naast gemeenten werken wij ook samen in projecten met andere lagen van de overheid. Zoals provincies, waterschappen, ministeries en zbo's.

Lees verder hoe wij andere gemeenten helpen

Minder uitstoot in de regio

In het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam bundelt een aantal gemeenten de krachten om een goede balans in sociale, ecologische en economische waarden te creëren. Wij participeren in de uitvoering van de vervoermanagementscans in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen.

Slim en schoon door de stad


De gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam hebben het convenant ’Slim en Schoon door de stad’ getekend. Wij hebben in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor het vervoer over water in de binnenstad. Onze experts hebben de markt en het huidige aanbod van transport over water geïnventariseerd.


Eenheid in de vloot

Vanaf 1 januari 2013 vormen de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar één ambtelijke organisatie voor twee gemeenten onder de naam ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’.Eén van de uitdagingen bij een fusie is de eenwording van het wagenpark. Ter controle is besloten om onze expertise in te schakelen als een second opinion.

Plan aanpak Ringweg Zuid

De zuidelijke ringweg in Groningen is op de schop. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. Er blijkt echter inzicht te ontbreken in de goederenstromen van en naar bedrijven op het bedrijventerrein Zuidoost en in het aantal verkeersbewegingen. evofenedex en TLN zijn gevraagd een onderzoek te verrichten.

Uit de bijstand naar het magazijn

De gemeente Zoetermeer werkt al een aantal jaren samen in diverse programma's om statushouders en werkelozen om te scholen naar logistiek medewerkers of heftruckchauffeurs. Met de hulp onze aangepaste opleiding en ons uitgebreide ledennetwerk, waren er diverse bedrijven bereid om de kandidaten een (werkervaring)baan aan te bieden.

Onze geschiedenis


Ondernemers werken in een wereld die snel verandert. Waarin hun bedrijfsvoering steeds vaker afhankelijk is van het internationale speelveld, of ze nu internationaal ondernemen of niet. In deze wereld zijn logistiek en export door globalisering, opgeknipte productieketens en digitalisering steeds meer met elkaar verweven geraakt. Als antwoord hierop ontstond in 2017 ondernemersvereniging evofenedex, gevormd door de verenigingen EVO en Fenedex.