Slim en schoon door de stad

opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Modal shift realiseren in de binnenstad

De gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven (waaronder evofenedex en TLN) en de Hogeschool van Amsterdam hebben het convenant ’Slim en Schoon door de stad’ getekend. In dit convenant staan afspraken die als doel hebben om de stedelijke distributie en bevoorrading van bedrijven in de stad te verduurzamen.

Goederentransport over water

De Gemeente Amsterdam/Dienst Infrastructuur Verkeer-Vervoer heeft evofenedex gevraagd onderzoek te doen naar de aanbod- en vraagzijde van het gebruik van de binnenstedelijke waterwegen. Het doel is om bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden van goederentransport over water. Een tweede doel is het bewerkstelligen van concrete pilots met het bedrijfsleven. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan een reductie van het aantal gereden kilometers op de weg in de Amsterdamse binnenstad.

Modal Shift Services

Bij een verandering (modal shift) of een uitbreiding van het transport gaat men niet over een nacht ijs. Wij kunnen bedrijven met elk vraagstuk rondom modal shift adviseren. Of het nu gaat om een snelle inventarisatie van de modal shift-mogelijkheden, of de begeleiding van een volledig road-to-railproject. Onze deskundigen helpen je graag met hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Resultaat

evofenedex heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor het vervoer over water in de binnenstad. Onze experts hebben de markt en het huidige aanbod van transport over water geïnventariseerd. Het onderzoek richt zich in aanvang op de ketens bouw- en afvallogistiek. Wat is de hoeveelheid goederen die getransporteerd kan worden? Wat zijn de mogelijkheden voor opslag en overslag? Maar bovenal: wanneer is het voor bedrijven rendabel om gebruik te maken van transport over water?

Op basis van deskresearch, interviews onder vervoerders en inventarisaties bij verladers, is er gestalte gegeven aan het onderzoek.


Uiteindelijk is er een workshop bouwlogistiek voor meerdere stakeholders gehouden, waarbij concrete vervolgafspraken zijn gemaakt om pilots op te starten. Door middel van deze groepsaanpak wil evofenedex, in samenwerking met verschillende ketenpartners de bereikbaarheid van de Amsterdamse binnenstad verbeteren en de bewustwording van andere modaliteiten stimuleren.

Eenheid in de vloot