Groningen bereikbaar

opdrachtgever: Groningen bereikbaar

Plan aanpak Ringweg Zuid

De zuidelijke ringweg in Groningen is op de schop. De gemeente, de provincie en het Rijk hebben hiervoor samen een plan gemaakt, onder de naam Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving om de leefbaarheid te verbeteren. De weg wordt ook veiliger ingericht. De ombouw van de zuidelijke ringweg gaat duren tot 2021.


Inzicht ontbreekt

Tijdens deze grootschalige werkzaamheden moet de stad goed te bereiken zijn voor bewoners, bedrijven, forenzen, scholieren en bezoekers. Zeker omdat er tegelijkertijd ook andere grote projecten aan weg en spoor zijn gepland. Daarom is Groningen Bereikbaar opgericht.

In Groningen Bereikbaar werken alle beheerders van wegen, bruggen en spoor intensief samen. Ook werkgevers besturen mee. Groningen Bereikbaar kijkt onder meer samen met het bedrijfsleven hoe de verkeershinder van de werkzaamheden kan worden teruggedrongen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om maatregelen op het gebied van woon-werkverkeer, een goede informatievoorziening richting klanten en bezoekers en een optimale aanlevering van goederen.


Er blijkt echter inzicht te ontbreken in de goederenstromen van en naar bedrijven op het bedrijventerrein Zuidoost en in het aantal verkeersbewegingen. evofenedex en TLN is gevraagd een onderzoek te verrichtennaar de hoeveelheid, de aard en het motief van de verkeersbewegingen van het goederen- en personenvervoer van bedrijven op het bedrijventerrein.

Onderzoek vervoervraagstukken

Infrastructurele projecten in steden hebben een enorm effect op de verkeersstromen van particulieren, ondernemers en bedrijven. Een impactanalyse is dan een van de eerste startpunten om deze transitie in goede banen te leiden. Wij zijn gespecialiseerd om de logistieke gevolgen hiervan te inventariseren bij de mogelijk getroffen doelgroepen.

Resultaat

Zo moet duidelijk worden op welke manier bedrijven invulling geven aan en omgaan met vervoersmanagement en mobiliteitsmanagement en op welke wijze zij betrokken kunnen worden in het project.


In samenspraak met Groningen Bereikbaar is een online enquĂȘte opgesteld. 130 bedrijven op het bedrijventerrein hebben deelgenomen aan het onderzoek. Grotere bedrijven die aanvankelijk niet gereageerd hadden, zijn (na)gebeld.

Op basis van het onderzoek hebben evofenedex en TLN aanbevelingen gedaan, zoals spitsmijding van werknemers, duidelijke communicatie over omleidingsroutes en truckspotting om de grootste goederenvervoerders te bepalen en te benaderen.

Uit de bijstand naar het magazijn