Minder uitstoot in de regio

opdrachtgever: Stadsregio Rotterdam

Stimuleren van schoon wegvervoer

In het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam bundelt een aantal gemeenten de krachten om een goede balans in sociale, ecologische en economische waarden te creëren. Zo stimuleert het programma ‘Duurzaamheid’ van de gemeente Vlaardingen schoner wegvervoer. De gemeente Ridderkerk wil de luchtkwaliteit drastisch verbeteren (hoek A15/A16). En Krimpen aan den IJssel zet vanuit het collegeprogramma 2010-2014 vooral in op duurzaamheid.

Het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam leidde daarom onder andere tot een vervoermanagementproject, met als overkoepelend doel om een reductie van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te realiseren. In dit project streeft de Stadsregio Rotterdam naar wederzijds voordeel; deelnemende bedrijven combineren bijvoorbeeld de emissiereductie met kostenreductie. De doelgroep bestond uitsluitend uit bedrijven die met goederenvervoer te maken hebben. Aan evofenedex is gevraagd te participeren in de uitvoering van de vervoermanagementscans in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen.

Emissie-uitstoot inventariseren

Wij hebben veel ervaring met het reduceren van emissies en kosten. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van onze emissiescan. De doelstelling van de emissiescan is het uitvoeren van een 0-meting en het in kaart brengen van verbetermaatregelen. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de organisatie van het vervoer.


De inventarisatie vindt plaats door middel van interviews, waarnemingen dataverzameling. De interviews worden met functionarissen vanuit verschillende lagen in de organisatie gedaan. Zodoende worden zowel de strategische als tactisch, operationele aspecten behandeld. Lees er hier mee over.

Resultaat

Om de doelstelling te realiseren maakt evofenedex gebruik van een zelf ontwikkelde emissietool die behalve CO2, ook fijnstof en NOx in kaart brengt. evofenedex heeft een scanmethodiek ontwikkeld om te komen tot emissiereducties bij bedrijven. Deze methodiek is inmiddels bij meer dan 100 bedrijven toegepast. evofenedex heeft in de Stadsregio Rotterdam bij zes bedrijven in de gemeente Vlaardingen een vervoersmanagementscan uitgevoerd. De scans leverden in totaal 25 verbetermaatregelen op die de bedrijven kunnen uitvoeren. De maatregelen variëren van het invoeren van een brandstofmanagementsysteem tot het reduceren van de beleveringsfrequentie.

Deze verbetermaatregelen leveren een besparingspotentieel op van 5-10 procent als het gaat om kilometers, CO2 en kosten. De besparing op het gebied van andere emissies bleek nog hoger te liggen. Deze besparingen zijn potentieel, zij worden pas gerealiseerd wanneer de aanbevolen maatregelen worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de verantwoordelijkheden overgevloeid naar de Metropoolregio MRDH.


Voor de gemeente Almere, Lelystad, Zaanstad en de provincie Brabant zijn soortgelijke onderzoeken gedaan door evofenedex. Ook hier werden aanzienlijke besparingen gerealiseerd door de deelnemende bedrijven.

Eenheid in de vloot