Eenheid in de vloot

opdrachtgever: Werkorganisatie duivenvoorde

Fuseren van werkorganisaties

Steeds meer Nederlandse gemeenten fuseren hun werkorganisaties. Waren er in 1900 nog 1.121 gemeenten, inmiddels is dit aantal in 2019 teruggevallen tot 355. Eén van de uitdagingen bij een fusie is de eenwording van het wagenpark.

Vanaf 1 januari 2013 vormen de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar één ambtelijke organisatie voor twee gemeenten onder de naam ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’. De Gemeente Voorschoten brengt 26 voertuigen in de werkorganisatie in en de gemeente Wassenaar 38. Voorschoten zet dit wagenpark in voor civiele taken, groenonderhoud en reiniging. Wassenaar doet dit eveneens, maar heeft de vuilophaal uitbesteed. Voorschoten voert het onderhoud aan het wagenpark van oudsher zelf uit. Wassenaar besteedde dit uit.

Organisatie van het vervoer

Het wagenpark voor de plantsoenendienst, afvaldiensten of de handhaving, wat is effectiever? Het bezit van een wagenpark of juist om alles te leasen? Houd je voldoende rekening met alle wet-en regelgeving? Wij nemen kritisch de organisatie van jouw vervoer onder loep. evofenedex helpt door met onze unieke aanpak te komen tot een optimaal vervoersconcept, rekening houdend met de gewenste service levels. Lees verder

Resultaat

De Werkorganisatie Duivenvoorde was zelf al in een vergevorderd stadium in de samenvoeging van het wagenparkmanagement. Ter controle is toen besloten om de externe expertise van evofenedex in te schakelen als een second opinion. evofenedex heeft daarbij een analyse en beoordeling van het huidige wagenparkmanagement verricht. Daarbij zijn er aanbevelingen gegeven op de vraagstukken zoals de Werkorganisatie deze al had geformuleerd:

  • hoe kan het wagenparkbeheer het beste worden opgezet en wat is daar voor nodig?
  • Welke rol kan de werkplaats innemen bij het onderhoud van voertuigen in Wassenaar?
  • Zijn de kosten voor het wagenpark marktconform?
  • Hoe kan de efficiency van de werkplaats verder verbeterd worden?

Na de afronding van het advies is de werkorganisatie verder aan de slag gegaan met de samenvoeging aangevuld met de aanbevelingen van evofenedex. evofenedex heeft inmiddels al veel ervaring opgedaan voor de optimalisatie van wagenparken, zoals ook bij de gemeenten Texel en Barendrecht.

Plan aanpak ringweg