Advies en kennis op alle
logistieke terreinen

Van gevaarlijke stoffen tot tachograafwetgeving

Grip op de gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen in de gemeente

Bij gevaarlijke stoffen denken veel mensen direct aan de chemische industrie. Maar ook gemeenten komen in contact met gevaarlijke stoffen. Zoals bij het KCA-depot of andere vormen van afvalverwerking. Voor het transport en opslag gelden de ADR en PGS-15 regels. Voor veel gemeenten vormt dit dan ook een uitdaging om hier conform wet- en regelgeving mee om te gaan. Ook bij deze materie biedt evofenedex de helpende hand. Zo maakten de gemeenten Barneveld, Maassluis en Leeuwarden gebruik van

onze veiligheidsadviseurs.

Met de vlam in de pijp

De code 95 nascholing is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Zo zijn chauffeurs van de vrachtwagens voor de afvalverwerking vaak ook verplicht deze verplichting te volgen.

De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. De code 95 kan ingevuld worden met ongeveer 27 verschillende opleidingen. Variërend van een rijvaardigheidstest tot een cursus communicatieve vaardigheden. evofenedex is specialist in deze opleidingen, daarom kiezen gemeente Winsum, Montferland, Ridderkerk, Brielle, Barendrecht en vele anderen voor onze opleidingen.

Wij laten je niet in de koude staan

Gladheidsbestrijding

Het is een bekend straatbeeld op koude winterdagen: vrachtauto’s met strooi-installaties achterop. Niet alleen gespecialiseerde bedrijven, maar ook bijvoorbeeld huisvuilinzamelaars voeren deze werkzaamheden uit. Deze organisaties moeten wel goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving die voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt.

Chauffeurs die zich buiten reguliere werktijden bezighouden met gladheidbestrijding, hebben vaak al overdag gewerkt en kunnen zo in de knel komen met hun rij- en rusttijden. Ook gelden andere voertuigeisen. De ledenservice van evofenedex heeft bij diverse gemeenten een "Opfris"presentatie gehouden om alle medewerkers betrokken in de gladheidsbestrijding bij gemeenten optimaal te informeren. Lees hier meer over de ledenservice.

Alle logistieke processen conform wetgeving

Of het nu gaat om de omgang met de tachograaf, gevaarlijke stoffen of simpelweg het op orde hebben van alle rijbewijzen van chauffeurs. De regelgeving toepassen kan vanwege de complexiteit weleens mis gaan. Daarom hebben wij hiervoor een oplossing ontwikkeld: de vervoer-check.

Met deze check lopen we bij jou logistieke processen na en krijg je inzicht in alle mogelijke problemen waar je door wet- en regelgeving mee te maken kan krijgen. Inmiddels heeft de Gemeente Berg en Dal al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Lees er hier mee over

Altijd op de hoogte met onze events en opleidingen

Onze kennis komt in verschillende soorten en maten. Zo hebben we informatiebijeenkomsten over het gebruik van de tachograaf. Opleidingen om goed met een autolaadkraan of heftruck om te gaan. Maar ook hoe je effectief logistieke diensten kunt inkopen. Of hoe je het beste het transport kan regelen van je wagenpark. Bekijk hier ons volledige opleidingenaanbod.

Minder uitstoot in de regio