Fysieke veiligheid in de logistiek vergt een sociaal veilige samenwerkingsomgeving

10-04-2019 Logistiek staat nooit stil en risico’s zijn daarbij onvermijdelijk. Of het nu over gevaarlijke stoffen gaat, over het verkeer op de weg, over het omgaan met grote installaties of over heftruckbewegingen in een distributiecentrum: veilig werken is binnen de logistiek cruciaal. Om maximale veiligheid te bereiken, zal er moeten worden samengewerkt aan een bijbehorende cultuur.

Organisatiecultuur

Natuurlijk staat de noodzaak van veiligheid niet ter discussie; niet voor niets is het adagium binnen de logistiek ‘we werken veilig, of we werken niet’. Maar ondanks ontelbare regels en voorschriften, ondanks alle trainingen daartoe en ondanks de vele beschermende maatregelen komen ongelukken helaas nog steeds geregeld voor. Nog meer regels helpen niet meer; de makke zit hem namelijk vaak in de onderliggende organisatiecultuur. Een anekdote kan dit toelichten. Een monteur aan boord van een vliegdekschip is een grote bahco kwijtgeraakt. De monteur weet dat als een straaljager de bahco in zijn straalstroom krijgt er serieuze ongelukken kunnen gebeuren, maar voor de monteur is het toegeven van zijn fout niet makkelijk. Hij besluit het toch maar te melden. Daarop legt de kapitein direct de gehele operatie stil en een grote ploeg personeel gaat schouder aan schouder over het dek. Uiteindelijk vinden ze de bahco en wordt de operatie hervat. Wat nu te doen met de monteur? Hij wordt ’s avonds bij het appel door de kapitein even in het zonnetje gezet, hij heeft immers potentieel een groot ongeluk voorkomen.


Sociale veiligheid

De moraal is natuurlijk dat sociale veiligheid, eerlijk durven zeggen wat er mis is, cruciaal is voor fysieke veiligheid. Hierbij speelt ook het rijtje ‘uitspreken-bespreken-afspreken-aanspreken’. Eerst melden wat gewenst is (uitspreken), dan ervoor zorgen dat iedereen begrijpt waar het over gaat  (bespreken), en de afspraken vastleggen (afspreken). En als er dan onverhoopt (maar onvermijdelijk) toch wordt afgeweken van de afspraken, is het cruciaal dat iedereen elkaar daarop durft aan te spreken en niet wacht tot de leiding ingrijpt (dan is het immers vaak al te laat).


Samen

Kortom, een veiligheidscultuur creëer je samen. Dat geldt binnen een bedrijf maar zeker ook tussen organisaties in de supply chain. Dat gaat echter niet vanzelf. Als je te veel stuurt op efficiëntie kan de ander verleid worden om de veiligheidskantjes eraf te lopen. En ook hier geldt: meer regels helpen vaak niet - immers, het probleem ligt ergens anders. Ook met je ketenpartners zul je aan een gezamenlijke veiligheidscultuur moeten werken.

Krijg volledig inzicht in de prestaties van je huidige interne supply chain processen door de Supply chain performance check