VOORWOORD

Plicht met voordelen

In de strijd tegen de klimaatproblematiek ligt de nadruk op het slimmer omgaan met energie om zo de uitstoot van CO₂ terug te dringen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen die bedrijven verplichten om te laten weten wat zij aan energiebesparing hebben gedaan. Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 kubieke meter aardgas (equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.


Op 1 juli komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregelen je hebt uitgevoerd.

Ondernemers zijn meestal - begrijpelijk - niet blij met meer wettelijke verplichtingen, maar deze verplichting heeft voordelen. Het gaat namelijk vooral om energiebesparende maat-regelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor ondernemers komen de maatregelen daarom neer op een investering. Veel bedrijven hanteren bij het nemen van maatregelen zelfs de harde randvoorwaarde dat het per saldo geld moet opleveren. Ze zien de verplichting van de overheid als een stok achter de deur om er serieus werk van te maken.


Om welke energiemaatregelen gaat het? Het installeren van zonnepanelen is een voor de hand liggende keuze, maar er zijn nog vele andere mogelijkheden: tijdschakelaars en ledverlichting, spouwmuren isoleren, thermostatische radiatorkranen, een zuiniger wagenpark met auto’s met een

energielabel A en ga zo maar door. Het kenniscentrum InfoMil van de overheid heeft een hele website opgetuigd met voorbeelden voor alle branches.


Je eigen vereniging kan je natuurlijk ook een handje helpen. Ondernemers die bijvoorbeeld willen weten hoe het ervoor staat met hun energieverbruik in het magazijn en wat zij kunnen doen om dat te verlagen, kunnen contact opnemen met onze bedrijfsadviseurs, telefoon 079 3467 346, voor een quickscan. Ook in deze publicatie kun je ter inspiratie lezen hoe ons lidbedrijf DeliHome het heeft aangepakt. De ondernemer geeft zelf ook nog een slimme tip: kijk buiten bedrijfstijd eens of er nog apparaten en machines onnodig aan zijn blijven staan.