Op zoek naar betaalbare alternatieven


Verminder uitstoot met duurzame brandstoffen

Elektriciteit, vloeibaar aardgas, waterstof en groene kerosine zijn voorbeelden van duurzame alternatieven voor om de grote uitstoot van fijnstof en CO₂ te reduceren. Bedrijven moeten alles uit de kast trekken om de aarde te redden. We bespreken in dit artikel vier duurzame alternatieven.

1.

Vergroening in de lucht

Een stedentrip naar Parijs? Een vergadering in Londen? Voor passagiers is vervoer door de lucht snel en goedkoop. Maar al dat luchtverkeer betekent heel veel vervuiling: fijnstof, herrie en CO₂-uitstoot. KLM-milieudirecteur Inka Pieter: “We moeten de hele keten verduurzamen. De carbon footprint moet omlaag.”

“De luchtvaart heeft zich gecommitteerd om de carbon footprint te verminderen. Dat moet wel via biobrandstof of synthetische kerosine. Er is geen andere optie”, zegt Inka Pieter, directeur maatschappelijk ondernemen en milieubeleid van KLM. Ze vervolgt: “Het wegverkeer heeft met elektrisch rijden een alternatief en schepen kunnen op LNG (liquidified natural gas, vloeibaar aardgas) varen. Maar voor vliegen is er nog geen alternatief voor kerosine. Er is inderdaad wel een elektrisch aangedreven vliegtuig, maar dat is een heel klein hobbytoestel.

Een vliegtuig met straalmotoren op elektriciteit of waterstof is er niet. De kans is ook heel klein dat zoiets er op kortere termijn wel komt”, stelt Pieter.


De Nederlandse luchtvaart heeft vanaf het begin mede voorop gelopen met experimenten met biobrandstof, onderstreept de KLM-manager: “Wij hebben de boel wakker geschud. Het is een onderdeel van onze aanpak om te pionieren. En de wereld verandert. Iedereen loopt op een gegeven moment tegen een CO₂-grens aan. Vliegen is nu tenslotte heel gewoon. Je moet als sector opletten hoe je met die groei omgaat en zorgen dat de footprint omlaag gaat. Dat kan met alternatieve brandstof, maar ook door de aanleg van snelle treinverbindingen tussen Europese hoofdsteden.”

Spanning rond de e-auto

De elektrische auto moet helpen om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken. De auto-industrie doet zijn best aan de aanbodzijde, maar er spelen ook andere dingen.

Voor het bereiken van de diverse doelen in het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de elektrische auto. Het kabinet-Rutte III wil dat vanaf 2030 elke nieuw verkochte auto elektrisch is. Vanaf 2021 komen er subsidies van 6000 euro voor wie een auto op batterijen bestelt, een bedrag dat afloopt naar 2200 euro in 2030. Verder betalen kopers van een elektrische auto tot 2025 geen aanschafbelasting en evenmin motorrijtuigenbelasting.


Ons onderzoek, dat werd afgestemd met het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, toonde in 2017 aan dat bijna de helft van ondernemend Nederland best oren heeft naar elektrische aandrijving van het wagenpark, maar dat er wel vraagtekens worden gezet bij het magere aanbod van elektrische bedrijfsauto’s, de nog erg beperkte infrastructuur van laadpalen en niet in de laatste plaats de hoge aanschafprijzen.

Volgens dr.ir. Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven, zal dat laatste snel veranderen. “Elektrische auto’s zijn op dit moment vooral zo duur vanwege twee dingen: het lage productievolume en de nog erg dure batterijen, maar eigenlijk zit er behalve een batterij niets duurs in een elektrisch voertuig. Dus zowel de productie van baterijen als die van de elektrische auto’s moeten volume krijgen, dan dalen de prijzen vanzelf. Op dit moment zijn Tesla’s nog auto’s voor de rijke mensen, maar dat heb je met elke technologie. Kijk maar naar de eerste videorecorder, die kostte ook vierduizend gulden. Het begint met mensen die zich de hoge prijs kunnen veroorloven en als die het niet kopen in het begin, wordt het ook nooit goedkoper”, aldus Van de Weijer.


Bovendien is er behoefte aan een financiële regeling voor ondernemers die hun huidige (diesel)bestelauto willen inruilen voor een elektrische bedrijfsauto. De kosten van zo’n transitie zijn momenteel te hoog voor mkb’ers.” Onze beleidsadviseur Pieter van Schaijk heeft daarom bij zowel de rijksoverheid als bij gemeenten aangedrongen op een goede financiële regeling, maar ook op een realistisch stappenplan om de oplaadinfrastructuur voor binnenstedelijke gebieden op orde te krijgen, want ook op dat gebied moet er volgens hem nog veel gebeuren.

2.

3.

Waterstof als duurzame energiebron

Gebruikers van heftrucks met lpg- of dieselmotor krijgen een alternatief: de heftruck met brandstofcel. Dat betekent elektrisch rijden zonder tussendoor laden van batterijen en zonder pieken in de stroomafname. Het is niet alleen weggelegd voor bedrijven die toch al waterstof in huis hebben; volgend jaar komen er meer tankstations en met een eigen vulinstallatie hoeven heftrucks de weg niet op.

Meer nog dan een motorbrandstof is waterstof een product dat nodig is voor het zogeheten kraken van aardolie en de productie van staal, vlakglas, halfgeleiders en elektronica. Een producent van dat gas is HyGear in Arnhem, sinds kort ook exploitant van een ‘waterstofpomp’ voor wegtransport. Het bedrijf bouwt verder de apparaten voor industrieën die zoveel waterstof verbruiken dat on-site productie loont.

Rijngas-directeur Norbert Romijn ziet dat als een mooie aanvulling op de levering van propaan (lpg) in aluminium tanks voor intern

transport. “Lpg is een zeer milieuvriendelijke brandstof en uitstekend beschikbaar, maar het zit in het verdomhoekje bij de overheid. Na de accijnsverhoging in 2015 zijn bedrijven gaan zoeken naar alternatieven. Ze komen dan uit bij elektrische heftrucks, maar niet iedereen is blij met de capaciteit van de loodzuurbatterijen

of de prijs van lithium-ionbatterijen. Ik verwacht dat elektrische heftrucks op waterstof een goed alternatief zijn.”


Door de samenwerking kunnen bedrijven het gebruik van waterstof geleidelijk opschalen, zegt hij. “Wij leveren volle bundels en nemen de lege terug. Dan kun je met een enkele heftruck aan het werk. Wordt de vloot groter, dan parkeer je een tubetrailer op locatie en als het verbruik nog hoger wordt, levert HyGear een container met de apparatuur om on-site waterstof te produceren.”

Kabinet wil meer energie uit duurzame energiebronnen

In de Energieagenda van eind 2016 was het al het uitgangspunt dat Nederland toewerkt naar een ‘aardgasloze’ maatschappij. Dat heeft vooral betrekking op woningen. De komende jaren moeten de ongeveer zeven miljoen Nederlandse huishoudens andere energiebronnen krijgen dan aardgas voor verwarming en koken.

In 2050 moet de ombouw zijn afgerond. Dat jaar moet Nederland voor honderd procent op duurzame energie functioneren, aldus het kabinetsplan. Verwarming van huizen en kantoren zal volgens de kabinetsplannen worden overgenomen door warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en door warm water uit geothermie. Koken zal in de toekomst uitsluitend nog elektrisch gebeuren.

Ook het vervoer zal overschakelen, zegt de Energieagenda. In lijn met Europese regelgeving worden er na 2035 geen auto’s meer verkocht die fossiele brandstoffen verstoken. Voertuigen rijden op elektriciteit, met mogelijk medeneming van waterstof om de elektromotoren van stroom te voorzien. Dat werkt op dit moment overigens nog niet door in de regels voor fiscale stimulering van groene investeringen.


De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van aardgas voor auto’s nog steeds. Uit de Milieulijst 2018 blijkt dat ondernemers ook dit jaar nog steeds de Milieu-investeringsaftrek kunnen krijgen voor een bestelauto met een aardgasmotor als hoofdmotor en voor vrachtauto’s met een motor voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt aardgas, respectievelijk bekend als CNG en LNG.

4.

Meer informatie?

Brandstofkosten vormen na de personeelskosten de grootste post in de totale transportkosten. Brandstof besparen betekent dus meer winst voor het bedrijf. De basis voor een actief brandstofmanagementbeleid is gebaseerd op het doorlopen van een continue verbeterproces.


Door het monitoren van het brandstofverbruik inclusief terugkoppeling naar en bijsturing van de chauffeurs kunnen besparingen van 3 tot 7% worden gerealiseerd. Wij hebben een speciaal duurzaamheidspakket voor jou samengesteld waarmee je kosten kunt besparen.