GO DIGITAL OR DIE

Deze online versie van evofenedex magazine staat grotendeels in het teken van ICT en digitalisering. Directe aanleiding is dat op 7 en 8 oktober weer de beurs ICT en Logistiek plaatsvindt in de Utrechtse Jaarbeurs, maar eigenlijk zou je elke maand over dit onderwerp kunnen schrijven. ICT is al lang niet meer weg te denken uit de logistiek. In alle schakels van logistieke ketens zie je het terugkomen. Van transportplanning, parkeren, voorraadbeheer, magazijnoptimalisatie, verduurzaming en rij- en rusttijden, tot digitale aangifte bij douane, contacten met inspectiediensten en ketensamenwerking. Go digital or die, lijkt het wel.


Het is voor ondernemers moeilijk om door al deze bomen het bos nog te zien. Ontwikkelingen gaan aan de ene kant enorm snel, maar aan de andere kant zie je dat het nog niet echt wil vlotten met standaardisering en het aan elkaar koppelen van verschillende systemen. Nederland, van oudsher koploper op het gebied van handel en logistiek, heeft de ambitie om ook op het gebied van digitalisering bij de top te horen. Het kabinet presenteerde daarvoor recent de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Deze moet richting geven en structuur bieden voor de samenleving om goed in te spelen op alle ontwikkelingen. Het bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van die samenleving en voor evofenedex is het dan ook een kerntaak om leden de weg te wijzen in digitaliseringsland. Dat betekent dat wij de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen; vandaar ook onze aanwezigheid op de beurs. Antwoorden op digitale vraagstukken moeten we als vereniging samen met onze leden zien te vinden. Op de beurs zijn daarvoor diverse mogelijkheden. Bezoek bijvoorbeeld ons theater waar we spreken over Big Data & Analytics. Mochten er dan toch nog vragen zijn, dan zijn wij aanwezig in de VIP-lounge om samen in gesprek te gaan over de digitale mogelijkheden. Wij zijn er klaar voor.


Geen tijd om naar de beurs te komen? Dan kunt u ons altijd mailen of bellen

algemeen directeur