Kabinet-Rutte presenteert Digitaliseringsstrategie

Als het gaat om digitale infrastructuur hoort Nederland tot de besten van de wereld. Het kabinet houdt die voorsprong graag in stand en heeft daarom een Digitaliseringsstrategie gepresenteerd. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is de voorvrouw van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

“Nederland behoort met zijn infrastructuur voor vaste en mobiele communicatie al jarenlang tot de wereldtop.”

Mona Keijzer

Iedereen heeft wel eens even geen bereik op de mobiel telefoon of thuis tijdelijk geen verbinding met het internet. Maar het is goed te beseffen dat dat in Nederland uitzonderingen zijn, zeker vergeleken met de situatie in menig buitenland. “Nederland behoort met zijn infrastructuur voor vaste en mobiele communicatie al jarenlang tot de wereldtop en is dit jaar opnieuw benoemd als nummer één in de Europese Unie”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De CDA-bewindsvrouw wil dat graag zo houden en zou graag zien dat Nederland ‘dé digitale koploper van Europa’ wordt.

Samen met haar partijgenoten minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Keijzer daarom de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gepresenteerd.

Het is voor het eerst dat het kabinet met een gezamenlijke strategie komt voor wat betreft digitalisering en de invloed daarvan op de samenleving. Het kabinet ziet Nederland als pionier en proeftuin op digitaliseringsgebied. Van betere en betaalbare zorg tot CO2-reductie, van duurzame voedselvoorziening tot hoogstaande logistiek of betere bereikbaarheid, volgens Keijzer spelen digitale technologieën bijna overal een sleutelrol bij het bereiken van deze doelen.


Digitaalvaardig mkb

In de strategienota staat onder meer dat bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever moeten inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. In samenwerking met al deze groepen heeft het kabinet 24 bijbehorende ambities die het verdienvermogen van Nederland verder

moeten versterken. Ook moeten ze zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. Er wordt gestreefd naar een digitaalvaardig mkb en naar Nederland als wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit.


Wat Keijzer betreft, moet iedereen aan Nederland Digitaal kunnen meedoen: “Daarom richt de strategie zich op het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren én de beroepsbevolking, maar ook op bescherming van persoonsgegevens en veilige technologie.” Tot slot is er volgens de staatssecretaris ook aandacht voor eerlijke concurrentie op online markten en wil het kabinet dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven op het gebied van toegankelijke en transparante informatie, voorzieningen en technieken.