ICT: Meegaan of afwachten?

Bedrijven willen graag voorbereid zijn op de toekomst en in die toekomst wordt ICT steeds belangrijker. Toch blijft de vraag wat ondernemers nu moeten doen: meegaan of afwachten? evofenedex doet onderzoek.

Ruim vier op de vijf verladers denkt goed bezig te zijn als het gaat om het gebruik van data en alle andere mogelijkheden die ICT biedt. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek dat evofenedex heeft gehouden. In de praktijk blijkt echter dat er nog volop mogelijkheden liggen om te innoveren en te verbeteren. Rutger van der Graaff is werkzaam bij Allinq Labs, een bedrijf dat andere bedrijven - in met name de telecom - helpt met innovatieve mogelijkheden om een beter resultaat te behalen. Hij beantwoordt vijf vragen over kansen voor logistieke ondernemingen.

Wat is momenteel de grootste uitdaging op het gebied van digitalisering?

“Uitdaging is niet het juiste woord, digitalisering moet je meer zien in termen van kansen. Kansen om dingen sneller, slimmer en kwalitatief beter te doen. Belangrijk is om digitalisering een gezicht te geven binnen een organisatie, een kartrekker. Iemand die door een digitale bril naar het bedrijf kijkt en kansen vertaalt naar concrete doelstellingen. Dat mis ik vaak. Daarnaast is tijd belangrijk; we maken te weinig tijd vrij voor innovaties.”

Zijn bedrijven voldoende bezig met hun data en ICT?

“Mijn inziens nog te weinig. Volgens mij is het belangrijk om ook bezig te zijn met de menselijke aspecten van digitalisering. Vertaal je visie naar een plan, benoem de doelstellingen die je wilt bereiken en kijk naar de impact van digitalisering op mensen. Begin vervolgens in het klein. Niet in één keer alles aanpakken, benadruk het belang ervan en kijk of het werkt in de omgeving waar je zit en ga dan pas verder.”

Welke kansen liggen er voor bedrijven die zich bezighouden met logistiek?

“Dat is de juiste vraag! Op de lijst van alle bedrijfstakken en -onderdelen waar de komende jaren veel verandert als gevolg van digitalisering door bijvoorbeeld robotisering, het Internet of Things, zelfrijdende auto’s en virtual- en augmented reality, staat logistiek vaak bovenaan.


Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de opkomst van Smart Cities, met alle voor- en nadelen. Het doel van een Smart City is om de levenskwaliteit van de inwoners te verhogen en een betere band tussen overheid en burger. In een Smart City is alles aan elkaar gekoppeld, krijgen burgers informatie die ze nodig hebben, vertellen slimme sensoren waar elektrische auto’s kunnen worden geladen en ga zo maar door. Maak van je bedrijf een Smart Company en pas een aantal van de principes van een Smart City toe, dan rolt er vanzelf wel uit waar de kansen liggen en welke bij het bedrijf passen.”

Waarop moet een ondernemer in elk geval inzetten wil zijn bedrijf kunnen overleven in een veranderende wereld?

“Er is niet één oplossing of leidende technologie. Ik zou inzetten op het ontwikkelen van zogeheten transformatievaardigheden van medewerkers, ze de mogelijkheid geven mee te veranderen door bijvoorbeeld scholing. De digitale revolutie zorgt voor nieuwe functies die er nog niet zijn. Als een bedrijf kan veranderen, heeft het bestaansrecht."

Data spelen een steeds belangrijkere rol binnen bedrijven.
Waar staan we over tien jaar? Zijn de data ons dan de baas?

“Nu zien we data als iets wat we apart moeten behandelen, straks zijn data onderdeel van alles wat we doen en noemen we het waarschijnlijk niet eens meer data. In de ontwikkeling naar kunstmatige intelligentie zitten nog veel hobbels die moeten worden genomen. Uiteindelijk bepalen we zelf wie de baas is.”

Onderzoek naar data en digitalisering

De afgelopen maanden is in opdracht van evofenedex een onderzoek uitgevoerd onder honderden verladers over data in ICT-mogelijkheden. De definitieve resultaten daarvan worden vlak voor de beurs ICT & Logistiek bekendgemaakt.


Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt in elk geval dat ondernemers er druk mee bezig zijn. Ruim vier op de vijf ondernemers zegt zelfs een voldoende te geven aan de huidige status van de automatisering en digitalisering van de logistieke processen in de eigen organisatie. Toch is een groot deel ook nieuwsgierig naar mogelijkheden die zij nog niet op het netvlies hebben staan.


Een ander belangrijk onderwerp bij ondernemers is cybersecurity. Bij bijna één op de tien bedrijven is daar onvoldoende aandacht voor, zo geven de ondervraagden aan. Tweederde van de bedrijven heeft het onderwerp wel zo goed als bovenaan de agenda staan. Blijvende aandacht daarvoor is nodig, zo waarschuwen deskundigen. Spionage, van concurrenten of buitenlandse overheden, ligt steeds meer op de loer.


Wat moet een ondernemer doen om voorbereid te zijn op de toekomst? Daar gaat evofenedex tijdens de beurs in diverse sessies op in, om ondernemers te helpen kennis op te doen om zo de goede beslissingen te kunnen nemen.

Het overgrote deel van de ondervraagde ondernemers denkt dat het automatiseringsproces van zijn bedrijf meer dan voldoende op orde is.