Veelgestelde en onbeantwoorde vragen

Tijdens de keynote en de workshops werden er de nodige vragen gesteld. Hierbij nog een overzicht van de antwoorden. Ook geeft Albert Heijn nog kort antwoord op de vraag tijdens de keynote.

Stel je vraag

Staat jouw vraag er niet tussen of heb je naar aanleiding van het evenement nog vragen? Stel 'm hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk!

Hebben jullie te maken met buitenlands sprekende collega's in de magazijnen? De taalbarrière lijkt me namelijk het grootste obstakel om de betrokkenheid te kunnen verkrijgen. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt?

Joost de Bont: "Wij hebben zeker te maken met anderstaligen in onze magazijnen. Wij werken met ca. 1000 mensen in een DC, hiervan is ca. 50% flexkracht. Wij hebben uitzendbureau's in-house die helpen bij werven en onboarden. We hebben de eis dat een anderstalige collega in ieder geval Engels spreekt. Dit wordt de laatste tijd best een uitdaging met de krapte op de arbeidsmarkt. Om toch betrokkenheid te krijgen vragen we ze wel bij onze hotspotaanpak. Zij denken ook mee en zijn gelijk aan de andere collega's. Iedereen zit in dezelfde koffiecorner pauze te houden en delen de kleedkamers. Daarnaast zijn al onze communicatie uitingen in Nederlands, Engels en Pools. Onze collega's komen voornamelijk uit Polen. Het traject van onboarding begint al in het thuisland waar men informatie krijgt over de werkplek. Eenmaal hier in Nederland aangekomen gaan ze een onboardingstraject in. De eerste week starten we met veiligheidstraining en een training over het werk op de vloer. Hierna brengen we theorie in de praktijk en wordt met nog 2 weken begeleid tijdens bijv. orderpickwerkzaamheden door het uitzendbureau. Onze medewerkers kunnen via AH een taaltraining volgen waarin ze basis woordjes Nederlands of Pools kunnen leren." Aanvulling Martijn Deurloo: "De leidinggevenden van onze flex-collega’s zijn vrijwel allemaal Pools en beheersen de Nederlandse taal. Zij spelen een belangrijke rol als de communicatie toch een keer niet soepel verloopt. Dat geldt ook voor de kantoormedewerkers van de on-site uitzender. De dagelijkse koffiepraatjes waar we updates geven over het proces, en gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen vindt plaats in de eigen taal. Verder zijn, naast alle communicatie, ook de trainingen in het Nederland, Engels en Pools."

Hoe bepaal je de ideale snelheid van de machine?

BMWT: dit hangt af van de locatie, omgeving en activiteit.

Is belijning één van de punten om aan te pakken in het magazijn om ongevallen te voorkomen?

Antwoord staat in artikel 7.17.c van het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit) staat het volgende:

 • Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld.
 • Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat werknemers zich bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving.
 • Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken.

Zijn hesjes – zichtbaarheidskleding – verplicht in een loods?

Antwoord op deze vraag staat in artikel 8.3 lid 1 van het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit)

 • Indien gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van een werknemer op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar.
 • In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, wordt ervoor gezorgd dat de werknemers de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden.
 • Ten behoeve van het goed functioneren van persoonlijke beschermingsmiddelen vinden de noodzakelijke vervangingen daarvan plaats.

Focus op aanrijding, waar zit dat 'm in?

BMWT: Dit start bij het materieel. Daarna het personeel opleiden.

Hoelang is een RI&E geldig?

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat er vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Hoe neem je de Code Gezond en Veilig Magazijn mee in de RI&E?

Voordat je de veiligheid in het magazijn kan verbeteren, moet je wel weten waar de risico’s het hoogst zijn. De hotspots uit de Code Gezond en Veilig Magazijn zijn hiervoor een handig hulpmiddel. Met behulp van deze risicohotspots kun je je Risico Inventarisatie & Evaluatie actualiseren of aanvullen. De Code Gezond en Veilig Magazijn is een initiatief van evofenedex en BMWT om, samen met tientallen partners, magazijnen in Nederland veiliger te maken. Deze Code onderscheid tien risico-hotspots en stelt een stappenplan op om veiligheid op deze hotspots aan te pakken. De hotspots zijn:

 • Laaddock
 • Stellingen
 • Gangen
 • Doorgangen
 • Kruisingen
 • Loop- en rijpaden
 • Entresol
 • Bedrijfsterrein
 • In- en ompakstations
 • Acculaadstations

Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn. In de whitepaper 'RI&E: van plan naar praktijk' lees je hier meer over.

Bekijk ook de keynote van Albert Heijn waarin zij vertellen over de hotspot-aanpak.

Moet je grensoverschrijdend gedrag ook als risico meenemen in de RI&E?

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit zijn lichamelijke, psychische en/of sociale klachten die veroorzaakt worden door het werk. Daarmee is PSA de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Hier valt ook grensoverschrijdend gedrag onder. Het risico van langdurige uitval moet worden opgenomen in de RI&E, samen met een gedragscode en een maatregelenpakket.

Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor jouw werknemers, zowel fysiek als mentaal. Ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, zijn onacceptabel. Momenteel staat dit bij veel bedrijven hoog op de agenda. Maar hoe is het binnen jouw organisatie geregeld? Kritisch kijken naar de interne procedure en beschikbare maatregelen kan bij een dergelijk gevoelig onderwerp helpen om een veilige werkomgeving te creëren.

Is er bij jouw bedrijf nog geen duidelijke regeling, dan is er nu het Infoblad van VNO-NCW en MKB-Nederland, dat daarbij kan helpen. Deze infopaper biedt handvatten voor het organiseren van een veilige werkomgeving en schetst de wetgeving waarmee rekening gehouden moet worden. De handreiking geeft ook duidelijke tips over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Daarbij wordt meteen aangegeven welke maatregelen kunnen helpen, zoals het instellen van een of meerdere vertrouwenspersonen. Ook staan in de infopaper diverse weblinks naar verdere achtergrondinformatie.

Stel je vraag

Staat jouw vraag er niet tussen of heb je naar aanleiding van het evenement nog vragen? Stel 'm hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk!

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door