AAN DE SLAG MET EEN VEILIGHEIDSAANPAK


Code Gezond en Veilig Magazijn bijgewerkt

Een code die ondernemers precies die praktische tips en handvatten biedt om op een betaalbare manier van het magazijn een gezonde en veilige werkplek te maken.

Kijk voor meer informatie op www.cgvm.nl

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door