De tips en adviezen van de Dag van het Veilige Magazijn

150 deelnemers. 2 keynotes. 4 workshops. talloze lessen.

Na twee keynotes en twee workshoprondes vroegen we de workshopleiders en sprekers naar hun praktische tips en adviezen. Hier vind je ook de beschikbare presentaties. Op de volgende pagina vind je de tips van de deelnemers.

'Helden van de werkvloer'

"Complimenteer iemand die veilig werkt. De veiligheidscultuur verbeteren is een proces van de lange adem, een bokswedstrijd over vele ronden. Elke keer deel je een heel klein tikje uit en soms moet je ook incasseren. Maar uiteindelijk zullen alle inspanningen worden beloond."

door Lars van Rode

GEEN PRESENTATIE BESCHIKBAAR

Veiligheidaanpak

“Ga regelmatig met het personeel in gesprek over de veiligheidscultuur. Een prettige werksfeer werkt als een katalysator voor veilig gedrag. Denk overigens niet dat zo’n cultuurverandering snel gaat. Dat gaat meestal in drie stappen: de huidige situatie loslaten, dan een soort chaos, en dan pas de verandering.”

door Jelle van Draanen en Richard Ohm

Veilig en gezond werken

Kijk breed naar het thema duurzaam fysiek werk. Stel jezelf daarbij de volgende vragen: hoe houden mensen het vol, fysiek en metaal? Hoe blijven medewerkers bij? Hoe blijven medewerkers enthousiast? Zorg ervoor dat je in de zoektocht naar antwoorden de medewerkers erbij betrekt op alle niveaus.

door Ewout Brehm

Robots en AGV's:
hoe veilig is dat?

“Om veilig te werken met robots en cobots is een goede analyse nodig. Kunnen robots en cobots niet in afgescheiden gebieden werken, zorg dan voor voldoende bewegingsruimte en vrije doorgangen rondom de robots en cobots. Dit voorkomt stilstand en opstoppingen. Probeer ook niet alles te automatiseren, maar verwerk de uitzonderingen handmatig.”

door Eric Hereijgers, Jan-Willem en Steyn (Olmia)

Gevaarlijke stoffen:
een gevaar of niet?

“Om een veilige werkplek te hebben, is het belangrijk om altijd een gedegen RI&E, de risico-inventarisatie- en evaluatie, uit te voeren. Neem hierin ook de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen op. CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) hebben daarbij de speciale aandacht. Zorg ervoor dat de organisatie goed is voorbereid op noodgevallen, ook bij incidenten met CMR-stoffen."

door Hans Stegeman en Pascal Smetsers

Coolblue:
veiligheid met een glimlach

"Bij Coolblue organiseren we Teampraat. Daarbij geen gedoe over cijfers, maar vragen als wat er goed ging en wat beter kan op de werkvloer en in het team. Wie op het ideeënbord iets over veiligheid zet, wordt met voorrang behandeld. Want een goed magazijn is niet alleen efficiënt, maar ook veilig. Belangrijk om te blijven praten over dit onderwerp."

door Rob van Winkel

GEEN PRESENTATIE BESCHIKBAAR

Vond je dit een leuk artikel?

Deel het met je collega's!