Vijf logistieke trends

In de afgelopen vijftien jaar is het logistieke speelveld sterk veranderd. Aan beginnende en ervaren logistiek managers stelden wij vragen over de verschillende logistieke thema’s en verwachte innovaties. In dit hoofdstuk geven zij hun mening over ketensamenwerking, cybersecurity, duurzaamheid, globalisering en sharing.


Lees de samenvatting hieronder of bekijk alle trends.

Samenvatting

Papierloos proces

Het meest opvallende resultaat uit dit onderzoek is dat de logistieke managers een sterke digitalisering verwachten van de logistieke processen. Meer dan driekwart van de managers is er van overtuigd dat de logistieke processen in 15 jaar geheel papierloos gaan. “Samenwerken in een papierloze (cyberveilige) keten wordt door een meerderheid gezien als cruciaal voor overleving,” zegt Jan Scheffer, vice-voorzitter van Vereniging Logistiek Management.


Sharing is caring

De mate van data-sharing is nog wel een belangrijk aandachtspunt. Het lijkt er op dat jongeren makkelijker data delen dan ouderen, waardoor de supply chain van de toekomst er best wel eens heel anders uit kan zien", stelt Scheffer.


Essentiële cybersecurity

Dat blijkt ook, want ongeveer de helft van de respondenten verwacht dat het succes van het bedrijf over 15 jaar af hangt van de kwaliteit van de cyber security. Zo schreef één van de managers: ‘Met de steeds ‘digitaler’ wordende wereld is het van groot belang dat je de cybersecurity op orde hebt’.


Van logistiek naar IT

Die verdere digitalisering lijkt niet te gelden voor het feit dat er naar verwachting steeds meer IT verantwoordelijkheden verschuiven naar de functie van logistiek manager.

Zo verwacht 43% van de managers niet dat functie meer richting de IT zal opschuiven. Een derde van de logistiek managers verwacht dit wel en 24% is neutraal.


Samenwerken cruciaal

Een andere opvallende uitkomst kunnen we toeschrijven aan ketensamenwerking. Ruim de helft van de managers denkt dat als je niet binnen 15 jaar aan ketensamenwerking doet, je als bedrijf niet meer bestaat. Eén van de managers geeft aan dat ketensamenwerking een sterke invloed heeft op de vooruitgang van je bedrijf. De partij die wel die samenwerking aan gaat zal de concurrentie voor uw bedrijf vergroten. Toch is bijna een kwart van de managers het oneens met deze stelling.


Lokaal en regionaal van groot belang

Over 15 jaar bestaan er geen organisaties meer die alleen landelijk opereren. Het grotendeel van de logistiek managers is het oneens met deze stelling. Een mix van internationaal en regionaal opererende bedrijven zullen volgens een aantal managers nog steeds blijven bestaan. Local-for-local, het principe dat bedrijven en consumenten bij de bron produceren en consumenten, zal belangrijker worden. Daarom blijven lokaal vervoer en regionaal opererende bedrijven nog steeds van groot belang voor de economie.