Trends #1

Ketensamenwerking

"Samenwerken cruciaal voor overleving"

Met speciale bijdrage van

Stelling:
Wie niet binnen 15 jaar aan ketensamenwerking doet, bestaat niet meer

Ketensamenwerking krijgt steeds meer prioriteit. Wie niet binnen 15 jaar aan ketensamenwerking doet, bestaat niet meer. Het grotendeel, 52% van de logistiek managers is het eens met deze stelling, bijna een kwart is tegen en hetzelfde percentage is neutraal. “Ketensamenwerking wordt toch door allen gezien als cruciaal voor overleving,” zegt ook Jan Scheffer, vice-voorzitter van Vereniging Logistiek Management.


Opvallend is wel dat ervaren logistiek managers met meer dan 5 jaar ervaring het stelliger oneens zijn dan beginnend logistiek managers, respectievelijk 27% tegenover 17%. Zo stelt een ervaren manager met meer dan 15 jaar ervaring dat ketensamenwerking een uitstekende manier is om te concurreren, maar tegelijkertijd is dit niet voor alles en iedereen geschikt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dus ook naar logistiek succes.

Dominantie in de keten

Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, onderschrijft dit: “Het is niet zo zwart-wit, maar ik denk wel dat we vanuit de keten meer samenwerking moet bewerkstelligen dan nu het geval is. Het is ook belangrijk welke rol je in de keten hebt. Als je een dominante rol hebt, kan je meer bewerkstelligen dan wanneer je een beperkte rol hebt. Je ziet bijvoorbeeld in onze keten dat bedrijven een dominante rol hebben."


Verder stel Kolenbrander dat er iemand in de keten moet zijn die hier het voortouw in neemt. “Een supermarkt kan bedrijven oproepen zodat zij zich op een bepaald proces gaan richten om samenwerking beter te laten functioneren. Wel moeten we

oppassen dat de samenwerking geen gedwongen samenwerking wordt, maar dat beide partijen deze samenwerking dragen. Er moet een trigger zijn om samen te werken.”


“Bestaat niet meer, is wel heel zwart-wit,” zegt ook Stefan Kleijngeld, voorzitter van Jong Logistiek Nederland. “Maar een bedrijf dat niet samenwerkt, zal zeker moeite hebben om te bestaan. Het is bij steeds meer bedrijven te zien dat zij willen deelnemen aan de gezamenlijke goal en dat is het tevreden stellen van de klant. Dit omdat een groot deel van de klanten steeds meer bewust gaan leven en er minder een consumptie-economie bestaat en de klant steeds meer input heeft in het eindproduct.”