“3d-printing en
zelfrijdend transport”

Zeven gediplomeerden over de toekomst

De plaza in het gebouw van evofenedex in Zoetermeer was het decor voor de diploma-uitreiking van de hbo-opleiding Logistiek Management of Manager Custom and Trade Affairs. Na een lange en intensieve studieperiode, die werd afgerond met een scriptie en de verdediging ervan, ontving een groep studenten uit handen van algemeen directeur Machiel van der Kuijl hun getuigschrift. Zeven vers afgestudeerden kijken naar de toekomst. Waar staat de logistiek over bijvoorbeeld tien jaar?

Annemarijn van Kesteren (35)


“Ik vind dat best een lastige kwestie, zal ik eerlijk bekennen. Ik denk in elk geval dat over een jaar of tien de logistiek zo goed als volledig is geautomatiseerd. Vrachtauto’s rijden dan automatisch en zonder chauffeur. Er wordt gevlogen op biobrandstof en ook de scheepvaart is een stuk milieuvriendelijker dan vandaag. De supply chain zal nog korter zijn en een belangrijkere plek hebben ingenomen. Ook de beleveringssnelheid gaat verder omhoog. Dat is in elk geval de verwachting van klanten en daar moet worden aan voldaan.”

Annemarijn van Kesteren (35)

Tom de Heus (49)

Tom de Heus (49)


“Volgens mij worden de belangrijkste veranderingen de opkomst van 3D-printing en het zelfrijdend transport. Er wordt over tien jaar niet meer gesproken over individuele bedrijven, schakels en informatieoverdracht, maar over ketens en blockchain. Behalve deze technische ontwikkelingen zal het gebruik van producten en diensten veranderen. We zullen producten niet meer kopen, maar leasen. Van bezit naar gebruik. De belangrijkste veranderingen zijn trouwens degene die we nu nog niet voorzien. Dan doe ik op de disruptieve modellen die de logistiek werkelijk veranderen, zoals Airbnb en Über dat in de hotelbranche en het personenvervoer hebben gedaan. We kunnen dus stellen dat de logistiek niet stil zal zitten en dat we kansen moeten grijpen. Daarbij is het hebben van de juiste medewerkers die beschikken over de juiste kennis van steeds groter belang.”

Sjoerd de Jonge (36)


“De komende jaren zullen klanten vragen om nóg kortere doorlooptijden, lagere prijzen, lagere frequenties en kleinere leveringen. De kosten van fouten, inefficiënties en gemiste deadlines stijgen, naarmate de concurrentie toeneemt. Ik denk dat de logistiek op de vraag gaat inspelen door slimmer, sneller, transparanter te worden en meer integratie in de keten te bewerkstelligen. Werken in de cloud wordt standaard, waardoor ketenpartners in één online omgeving kunnen communiceren over inkoop- en verkoopprocessen. Ik zie ook een grote rol weggelegd voor drones en robots, die in groten getale worden ingezet. Ook 3D-printing gaat een grote rol spelen. Dat maakt het mogelijk goederen per stuk en op afroep op iedere locatie te produceren. Kortom, minder logistiek en minder voorraad. Ook het gebruik van RFID-tags (Radio-Frequency IDentification, identificatie met radiogolven) wordt meer vanzelfsprekend. Dat zorgt ervoor dat goederen realtime te traceren zijn in de keten.”

Sjoerd de Jonge (36)

Zelf aan de slag

Vertaal logistieke trends naar strategische adviezen

Welke invloed hebben deze – en andere – logistieke trends op jouw bedrijfsvoering? Tijdens de masterclass Strategic Logistics Management ontmoet je vakgenoten en leer je hoe je logistieke trends omzet in strategische adviezen voor jouw bedrijf.

Rick Balk (26)

Rick Balk (26)


“Hoe denk ik dat logistiek eruitziet over tien jaar? Dat is moeilijk om te zeggen, maar er zal tegen die tijd nog veel meer aandacht zijn voor duurzaam en zero-emissielogistiek. Daarnaast zullen we nog beter onze strategische voorraden op orde hebben en wordt voorraadplanning, met het oog op de ontwikkelingen in 3D-printing, heel belangrijk. Ik hoop dat de logistieke lijnen in Nederland gaan lijken op wat er in Azië al in ontwikkeling is. Een nauwere samenwerking tussen logistieke partijen en dienstverleners, volledig geautomatiseerd opererende terminals en onbemande voertuigen voor intern en externe transporten.”

Leonie van Nieuwburg (33)


“De logistiek zal zich moeten aanpassen aan de snelle veranderingen in de markt en dan met name op technologisch gebied. Het vervoer zal zich denk ik nagenoeg volledig aanpassen richting zelfrijdende, elektrisch aangedreven vrachtauto’s die op een eigen baan rijden. Ook het inzetten van drones wordt steeds gewoner. De supply chain zal korter worden en door met name de opkomst van het 3D-printen voor consumenten zal er steeds minder opslag nodig zijn. De Ikea’s en Hornbachs zullen een eigen 3D-printafdeling hebben, waar klanten kun producten kunnen laten printen. Ook het aanleveren van grondstoffen zal in mijn ogen veranderen. Dat zal gedeeltelijk ondergronds plaatsvinden.”

Leonie van Nieuwburg (33)

Nicarda Didden (27)

Nicarda Didden (27)


“Ik denk dat het werk van een douanedeclarant in de toekomst compleet anders zal zijn. Veel taken zullen verder geautomatiseerd worden en sommige komen zelfs volledig te vervallen. Declaranten krijgen meer een adviseursrol en papieren documenten bestaan niet of nauwelijks meer. Er wordt nu al veel gekeken naar de mogelijkheden van digitale gegevensuitwisseling en hoe dit zo veilig mogelijk kan. Denk daarbij aan de ontwikkelingen in de blockchaintechnologieën. Grote organisaties zijn al volop aan het experimenteren, met allerlei interessante ontwikkelingen tot gevolg. Ook de douane lijkt hiervan een groot voorstander. Minder papier, meer digitalisering, snellere verwerking van gegevens, minder fouten en minder kosten. En dat wereldwijd. Klinkt veelbelovend toch?”

Jan Hamers (38)


“Ik verwacht dat er over tien jaar dat er voornamelijk een verschuiving is ontstaan in het vervoer naar de consument. Door de extreme grillen van de consument zal de klant nog meer centraal komen te staan, waardoor het essentieel is dat de goederen snel, maar wel duurzaam bij de consument terechtkomen. Daarnaast gaat het chauffeurstekort op de markt een grote rol spelen. Bedrijven zullen elkaar nog meer moeten gaan opzoeken om ‘lege’ kilometers te voorkomen. Ik denk verder dat truckplatooning zich snel zal ontwikkelen en dat dat de wereld van transport en logistiek veel gaat opleveren, waaronder brandstofbesparing, verbetering van de verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer. Allemaal in het voordeel van de consument.”

Jan Hamers (38)

Zelf aan de slag

Vertaal logistieke trends naar strategische adviezen

Welke invloed hebben deze – en andere – logistieke trends op jouw bedrijfsvoering? Tijdens de masterclass Strategic Logistics Management ontmoet je vakgenoten en leer je hoe je logistieke trends omzet in strategische adviezen voor jouw bedrijf.