Trend #3

Duurzaamheid

“Kosten kun je terugverdienen, maar een verwoest milieu
en verwoeste mensenlevens niet”

Met speciale bijdrage van

Stelling:
Efficiency is belangrijker dan duurzaamheid

Efficiency is niet belangrijker dan duurzaamheid. Bijna de helft van de logistiek managers vindt dit. Eén van de ervaren managers stelt dan ook dat efficiency vaak hand in hand gaat met duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid kan immers een flinke kosten besparing opleveren.


Er zijn echter wel verschillen te zien tussen beginnend en meer ervaren logistiek managers. Ongeveer 60% van de ervaren managers stelt dat efficiency niet belangrijker is dan duurzaamheid. De helft van de beginnend managers staat neutraal ten opzichte van deze stelling, terwijl dit onder de managers met meer dan 5 jaar ervaring slechts 7% is.

Lange termijn

“De circulaire economie zal het komende decenium echt gaan doorbreken,” zegt Stefan Kleijngeld van Jong Logistiek Nederland. “Bedrijven gaan meer een meer kijken naar hun energieverbruik, naar de herkomst van energie, en naar de efficiency van hun productieproces en hun machinepark.”


Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, zet vraagtekens bij deze stelling: “Wat is duurzaamheid? Voor mij is duurzaam dat wanneer je als bedrijf verbeteringen wil aanbrengen, je acties onderneemt met betrekking tot de lange termijn. Maar volgens mij is duurzaamheid ook gekoppeld aan het milieu. Het één sluit het andere niet uit. De auto-industrie is een goed voorbeeld. Als we 15 jaar terugkijken, dan zien we een grote ontwikkeling van de euroklasse voertuigen.

De komende vijftien jaar verwachten we een overgang naar elektrisch rijden of zelfs op waterstof. De verwachting is dat het rijden de komende 15 jaar alleen maar duurzamer, kostenbesparend en schoner zal zijn. Dus als je over 15 jaar niet meedoet, dan heb je geen bestaansrecht. Efficiency en duurzaamheid gaan dus duidelijk hand in hand.”


Dat is één van de respondenten het met hem eens. “Voor een belangrijk gedeelte een schijntegenstelling,” zegt een ervaren logistiek manager. “En waar wel trade-offs gemaakt moeten worden zal duurzaamheid de prioriteit moeten krijgen. Immers, kosten kun je wel weer terugverdienen, maar een verwoest milieu of verwoeste mensenlevens krijg je nooit meer terug.”

Stelling:
Over 15 jaar is het gehele logistieke proces papierloos

De digitalisering zet zich de komende jaren voort. Meer dan driekwart van de logistiek managers verwacht dat het logistieke proces over 15 jaar papierloos zal zijn. “Een hoog percentage,” vindt Jan Scheffer, vice-voorzitter van Vereniging Logistiek Manager. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat beginnend logistiek managers sterker van mening zijn dat dit proces zich doorzet dan ervaren logistiek managers, respectievelijk 83% tegenover 73%. Eén van de logistiek managers vraagt zich of er op dit moment nog een functie is voor papier. Een ander beginnend logistiek manager ziet dat in andere sectoren de ICT ontwikkelingen al veel verder zijn en dat we daarom zeker kunnen verwachten dat de logistieke processen over 15 jaar papierloos zijn.

Doorzetten

Edward Heuzen, Logistics Manager voor het MEB bij Akzo Nobel Rotterdam, heeft daar zijn twijfels over. “Het zou mooi zijn, maar eerlijk gezegd zie ik het niet voor de volle 100% gebeuren. We gaan wel technologische veranderingen zien, maar ik denk dat het niet eenvoudig is om bepaalde documenten te digitaliseren."


Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, vraagt zich of deze digitalisering wel kan doorzetten: “Alle systemen over de hele wereld moeten uniform kunnen communiceren. Wij leven in West Europa, maar niet de gehele

wereld zal zich gelijktijdig op dezelfde manier gaan ontwikkelen.”


Dat digitalisering in het logistieke proces zich aan het ontwikkelen is, bewijst Transfollow. Een initiatief van ons, samen met Transport Logistiek Nederland en Beurtvaartadres. Samen werken we aan de invoering van digitale informatiestromen middels een digitale vrachtbrief of eCMR die het logistieke proces slimmer, efficiënter en duurzamer maakt.