Trend #2

Cybersecurity

"De logistiek is nog niet volledig security aware"

Met speciale bijdrage van

Stelling:
Het succes van een bedrijf over 15 jaar, is afhankelijk van de cybersecurity kwaliteit

Door de verdere digitalisering zullen bedrijven hun cybersecurity up-to-date moeten houden. Bijna de helft van de respondenten denkt dat het succes van het bedrijf over 15 jaar afhankelijk is van de kwaliteit van de cybersecurity. Opvallend is dat ruim 80% van de beginnend logistiek managers het eens is met de stelling, terwijl slechts een derde van de logistiek managers met meer dan 5 jaar ervaring het eens is. Ruim 60% van hen staat neutraal ten opzichte van deze stelling.

Niet volledig security aware

“Als je weet waar je risico’s liggen kan je ook maatregelen nemen en kan je daarmee risico’s voor je business continuity beperken. Dat 60% van de managers met meer ervaring “neutraal” op deze stelling reageert, geeft aan dat de logistiek nog niet volledig security aware is,” zegt Kitty Haas, team Logistiek bij Computest. “We vinden het daarom sterk van evofenedex dat zij aandacht besteed aan cybersecurity en haar leden bewust maakt dat cybersecurity essentieel is voor een gezonde bedrijfsvoering.”


Eén van de bevraagde logistiek managers pleit ook voor een goede cybersecurity: “Met de steeds ‘digitaler’ wordende wereld is het van groot belang dat je de cybersecurity op orde hebt.”


Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours, ondersteunt dit: “Digitalisering heeft een grote impact op je bedrijf. Ook vanuit een concurrentie-oogpunt. Als je unieke recepturen

hebt voor bepaalde producten, wil je wel dat je datastromen goed beveiligd zijn. Digitalisering en cyber security komt steeds vaker op de agenda te staan.”


Edward Heuzen, Logistics Manager voor het MEB bij Akzo Nobel Rotterdam, pleit er voor dat we moeten gaan investeren in opleidingen: “De digitalisering van data zal steeds crucialer worden. We zullen mensen anders moeten gaan opleiden om bijvoorbeeld machines te bedienen. Het aansturen van machines met name door data en op afstand kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Cybersecurity is daarbij zeker van groot belang en dient daarvoor al in logistieke opleidingen te worden opgenomen.”

Stelling:
Over 15 jaar ben ik meer een IT-manager dan een logistiek manager

Over het algemeen zijn de logistiek managers het hiermee oneens. Wel erkennen ze dat ze, om te kunnen blijven concurreren in de dynamische wereld van de logistiek, ze als logistiek manager zeker in toenemende mate kennis moeten hebben van IT. Een van de logistiek managers onderschrijft: "Op zeker zal de informatiestroom en de product-stroom onafscheidelijk van elkaar worden. En laten we de geldstroom niet vergeten. Alles gaat onder supply chain vallen. En daarbinnen kan je nog steeds 'gewoon' logistiek manager zijn."

Van operatie tot strategie

Edward Heuzen, Logistics Manager voor het MEB bij Akzo Nobel Rotterdam, wil hier een kanttekening bij zetten: "Ligt er aan op welk niveau. Strategisch, tactisch of operationeel. Vanuit operationeel oogpunt zal er een hoop veranderen door systemen/techniek dat in ontwikkeling is. Het operationele werk zal minder zijn door digitale handen. Strategisch zal er altijd moeten worden nagedacht welke richting we opgaan.”

Henk Kolenbrander, interim logistics manager bij Chemours: "Je ziet wel systemen die 15 jaar ook bestonden doorontwikkeld zijn met interfaces. Dit heeft ook te maken met standaardisatie in de keten. De rol van logistiek manager verandert naar een supply chain manager rol. Mensen hebben geen idee wat je doet als je zegt dat je supply chain manager bent, terwijl als je zegt dat je logistiek manager bent, denken mensen wel dat ze begrijpen wat je doet."