Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek


U zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen op het gebied van data en digitalisering: daar staan we voor. Inzicht in uw wensen en behoeften is daarvoor onmisbaar. · Hiervoor zijn we gestart met een onderzoek onder duizenden bedrijven: het ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’.


Samen kansen grijpen
Grijpt de sector al de kansen die er liggen op het vlak van data en digitalisering? Is de kennis al voldoende aanwezig? Beschouwen bedrijven zichzelf als koploper of als achterloper in de omgang met data? Voldoet het aanbod van de markt aan de behoefte? Download het rapport en trek uw conclusies.