Onderzoeksrapport


'De inzet van strategisch personeelsbeleid bij handels- en productiebedrijven'

Als ondernemingsvereniging helpen wij onze leden met het verbeteren van hun logistieke en internationale operatie. Om meer inzicht te krijgen in de invloed die de veranderende arbeidsmarkt heeft op hun bedrijfsvoering, hebben wij het rapport ‘De inzet van strategisch personeelsbeleid bij handels- en productiebedrijven’ opgesteld.

'Personeelstekort groter dan in de horeca en de bouw'

Bij handels- en productiebedrijven zijn op dit moment bijna 60 vacatures op 1000 banen niet in te vullen door de krapte op de arbeidsmarkt. Ter illustratie: dit is meer dan in de bouw (52 vacatures op 1000 banen) en in de horeca (45 vacatures op 1000 banen). Dat blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van strategisch personeelsbeleid bij Nederlandse handels- en productiebedrijven’ dat wij samen met ABN AMRO hebben uitgevoerd onder 219 bedrijven. De personeelstekorten raken zowel de HR- als de logistiek professionals in hun functie en zorgen voor nadelige effecten, zoals omzetverlies en risicovolle situaties binnen het bedrijf.

'Grootste vraag naar logistiek medewerkers en chauffeurs'

Het tekort aan personeel is het grootst bij de functies logistiek medewerker en chauffeur. Het vinden van toekomstig logistiek personeel met de juiste opleiding en competenties is de grootste zorg van de ondervraagden. Bedrijven geven aan dat ze zich hier aanzienlijk meer zorgen over maken dan over bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van werken in de logistiek en de concurrentie­positie van het eigen bedrijf op de arbeidsmarkt. De komende jaren verwachten handels­ en productiebedrijven dat het vinden en behouden van medewerkers tussen de 25 en 34 jaar moeilijk wordt. Ook is de verwachting dat bedrijven in de toekomst meer mede werkers met een hbo-opleiding nodig hebben. De concurrentie tussen bedrijven om mensen uit deze leeftijdscategorie en met een hbo­diploma aan zich te binden wordt daarmee de komende jaren groter.

'Innovatie is nodig'

De personeelstekorten zijn structureel van aard en daarom is vooral innovatie nodig. Ongeveer de helft van de bedrijven denkt dat robotisering een reële oplossing kan zijn om personeelstekorten op te vangen. Zij geven aan dat robotisering kansen biedt, omdat het leidt tot efficiency en nieuwe functies. Echter, concrete stappen worden nog niet gezet, omdat bedrijven de toegevoegde waarde nog niet kunnen inschatten. Ook een gebrek aan kennis en geld worden aangegeven als reden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de bedrijven geen plannen heeft om te robotiseren.

'Bedrijven zelf ook verantwoordelijk voor oplossingen'

Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven is van mening dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van personeels­tekorten. Daarbij vinden deze respondenten dat hun bedrijf op dit moment onvoldoende investeert om personeel te werven en te behouden. Bedrijven die zeggen dat ze wel voldoende investeren in personeels­werving, leggen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van personeelstekorten eerder neer bij het onderwijs of de overheid.

Conclusie

Een conclusie uit het onderzoek is dat zowel de HR-manager als de logistiek manager verwachten dat de personeelstekorten in de nabije toekomst blijven oplopen. Zij ervaren de negatieve effecten van de huidige arbeidsmarkt, zowel in de zoektocht naar nieuw personeel als op de werkvloer. Door te investeren in strategisch personeelsbeleid, zoals duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het aannemen van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt, robotisering en goed werkgeverschap, kunnen de grootste uitdagingen deels worden weggenomen. Zo kunnen bedrijven omzetverlies en risicovolle situaties door onvoldoende gekwalificeerd personeel beperken.

Vond je dit een leuk artikel?

Deel het met je collega's!