evofenedex:
de logistieke kennispartner voor gemeenten

48% van de gemeenten is lid

Waarom kiezen gemeenten er voor om lid te zijn van evofenedex?

Advies en kennis

Van gevaarlijke stoffen tot tachograafwetgeving

170 gemeenten vertrouwen op evofenedex

evofenedex bestaat als vereniging uit 15.000 bedrijven die een logistiek of internationaal belang hebben. Maar onze vereniging is ook van toegevoegde waarde voor diverse gemeenten in het hele land.a.

Advies en kennis op alle logistieke terreinen

Of het nu gaat om binnenstedelijke distributie, het samenvoegen van een wagenpark bij een fusie of het op orde hebben van de nascholing van chauffeurs. Wij weten het.

Advies en kennis op alle logistieke terreinen

Of het nu gaat om binnenstedelijke distributie, het samenvoegen van een wagenpark bij een fusie of het op orde hebben van de nascholing van chauffeurs. Wij weten het.

Met evofenedex kom je verder


Naast gemeenten werken wij ook samen in projecten en die wij in nauwe samenwerking met andere lagen van de overheid uitvoeren. Zoals provincies, waterschappen, ministeries en zbo's.

Minder uitstoot in de regio


In het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam bundelt een aantal gemeenten de krachten om een goede balans in sociale, ecologische en economische waarden te creëren. evofenedex is gevraagd te participeren in de uitvoering van de vervoermanagementscans in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen.

Slim en schoon door de stad


De gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam hebben het convenant ’Slim en Schoon door de stad’ getekend. evofenedex heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor het vervoer over water in de binnenstad. Onze experts hebben de markt en het huidige aanbod van transport over water geïnventariseerd.

Eenheid in de vloot


Vanaf 1 januari 2013 vormen de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar één ambtelijke organisatie voor twee gemeenten onder de naam ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’.Eén van de uitdagingen bij een fusie is de eenwording van het wagenpark.Ter controle is toen besloten om de externe expertise van evofenedex in te schakelen als een second opinion.

Voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam. Nostiam es egi aleris noxim me vernica patquodiu in simissoliis.

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam. Nostiam es egi aleris noxim me vernica patquodiu in.

Voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis. Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam. Nostiam es egi aleris noxim me vernica patquodiu in simissoliis.

Verbindende factor

Duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid,innovatie en efficiency. Dit is slechts een aantal thema’s waarin overheid en bedrijfsleven elkaar treffen. Het overheidsbelang en het belang van het bedrijfsleven moeten elkaar aanvullen en in het teken van harmonie, samenwerking en vooruitgang staan.

Synergie

Om deze synergie te bewerkstelligen moeten beiden partijen een verbinding met elkaar aangaan. evofenedex is voor

jou deze verbindende factor.